Lars Larsen Lillestrand Family

Notes


2. Lars Madsen Brekke

Saw Master, Brekke Saw Mill